نوع
فروش ثبت اختراع
عنوان طرح/ایده/اختراع
سیستم تولید برق از خودروهای متحرک
چکیده طرح/ایده/اختراع

این سیستم زیر سطح زمین تعبیه می شود و دارای مکانیزم غلتک می باشد که هنگام عبور خودروها، با ضربه و چرخش غلتک ها برق تولید می شود.
نمونه اولیه ساخته نشده است.
این ایده هنوز به ثبت نرسیده است.

دسته بندی
انرژی
قیمت پیشنهادی
نام فروشنده
آقای کریمی
شماره تماس فروشنده
09391137550
تصویر سند طرح/اختراع
ندارد
تصویر یا نقشه ایده/طرح/اختراع
ندارد