نوع
فروش ثبت اختراع
عنوان طرح/ایده/اختراع
شارژر خورشیدی
چکیده طرح/ایده/اختراع

این طرح دانش آموزی است و ساختار ساده ای دارد. نمونه اولیه ساخته شده است.

سند ثبت اختراع ندارد. /

دسته بندی
انرژی
قیمت پیشنهادی
نام فروشنده
آقای احمد
شماره تماس فروشنده
09188625341
تصویر سند طرح/اختراع
ندارد
تصویر یا نقشه ایده/طرح/اختراع
نمایش تصویر 1