نوع
فروش ثبت اختراع
عنوان طرح/ایده/اختراع
مانکن مبدل یک سایز به چهار سایز لباس زنانه
چکیده طرح/ایده/اختراع

مانکن من با تغییر در قسمت های دور کمر، دور سینه و دور باسن به چهار سایز کوچک .متوسط. بزرگ و خیلی بزرگ برای لباس نیم تنه زنانه تبدیل می شود.

نمونه این محصول ساخته شده است.

تاریخ 10 آبان ماه 1400

 

دسته بندی
سایر
قیمت پیشنهادی
نام فروشنده
سعید امین زاده
شماره تماس فروشنده
۰۹۱۳۳۷۳۳۱۳۴
تصویر سند طرح/اختراع
نمایش تصویر
تصویر یا نقشه ایده/طرح/اختراع
ندارد