نوع
فروش ثبت اختراع
عنوان طرح/ایده/اختراع
مکانیزم بسته بندی سس های 400 گرمی
چکیده طرح/ایده/اختراع

شماره ثبت اختراع ندارد./

دسته بندی
سایر
قیمت پیشنهادی
0
نام فروشنده
آقای بهفر
شماره تماس فروشنده
09120334295
تصویر سند طرح/اختراع
ندارد
تصویر یا نقشه ایده/طرح/اختراع
نمایش تصویر 1