دور کننده حشرات و جوندگان موذی که از راهیابی آنها به محل هایی از قبیل منزل و رستوران ها و غیره جلوگیری می کند. هزینه ساخت این اختراع برای یک نمونه بهمراه قاب کمتر از یک میلیون  تومان  می باشد. برای تیراژ بالا کمتر از 250هزارتومان است. این ایده دارای گواهی نامه ثبت اختراع به…