دستگاه پله رو

  • 28,مرداد,1400
  • مدیر سایت

این دستگاه مربوط به گروه صنعتی نظریان و برای باربری امن و راحت می باشد. قیمت دستگاه 12 میلیون تومان می باشد. گواهی نامه ثبت اختراع ندارد.   تاریخ 26 مرداد 1400 و قیمت دلار 26900 می باشد.

گیر باکس خودرو

  • 28,مرداد,1400
  • مدیر سایت

نوعی گیر باکس خودرو است که با حذف کامل صفحه می باشد. دامنه فعالیت این سیستم از صفر تا منتهی علیه دور موتور می باشد. به علت آنکه این سیستم بشکل مرحله ای عمل نمیکند، تعویض دنده هم در کار نیست لذا بسته به قدرت موتور میتواند سریعترین شتابگیری را برای خودرو فراهم سازد. این…