بهاره شهبازی

مدیر عامل و موسس

بهاره شهبازی

داور ثبت اختراع شهرک علمی تحقیقاتی رشته مکانیک

کارشناس ارزیاب دانش بنیان

قوانین ثبت اختراع داخلی 95%
قوانین دانش بنیان 80%
قوانین ثبت اختراع بین المللی 88%

مهندسی

2000 - 2003

مهندسی

2007 - 2015

کارشناسی ارشد

2003 - 2005

مهندسی

2015 - 2017

کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف

2005 - 2007

مهندسی

2017 - Present

حوزه فعالیت

  • ثبت اختراع
  • امور دانش بنیان
  • ثبت بین المللی پتنت

عضویت

  • شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

افتخارات و جوایز