خب فایل توصیف اختراع شما آماده است الان باید به سایت مالکیت معنوی مراجعه کنید.

الان باید ادعانامه تنظیم بشه که نگارش آن از لحاظ تعیین دقیق و اصولی مرزهای مالکیت حق قانونی اختراع،  اهمیت خاصی دارد.

نقشه ها هم در صورت وجود باید تهیه بشه!(ترجیحا با نرم افزارهای نقشه کشی)

یه خلاصه از اختراع هم حداقل 70 کلمه بنویسید.

ضمنا مدارک شناسایی تون رو آماده داشته باشید.

هزینه انجام امور مربوط به ثبت اختراع

    ادعانامه مهم ترین بخش حقوقی اختراع و مرز فناوری شما با سایر اختراعات را بیان می کند.
  • قیمت: 500,000 تومان تعداد/مقدار :
  • قیمت: 200,000 تومان تعداد/مقدار :
  • 0 تومان

توجه: هزینه های فوق شامل هزینه ها و فاکتورهای مربوط به سازمان ثبت نمی باشد(در حال حاضر کل هزینه های ثبت از سمت سازمان مالکیت معنوی و در صورت پذیرفته شدن طرح، حداکثر 500 تومان می باشد.)