بهنام زهتاب

مهندسی عمران

داور ثبت اختراع

طراح سازه پروژه های صنعت نفت و گاز، فولاد

قانون ثبت اختراع 95%
پروژه های صنعتی 80%
88%
75%

عمران

2000 - 2003

مدرک لیسانس - دانشگاه یزد

2005 - 2007

Practice Areas

  • عمران