دکتر سمیرا طباطبایی

قانون کسب و کار 95%

مهندسی کشاورزی

2000 - 2003

2007 - 2015

مدرک کارشناسی ارشد - دانشگاه صنعتی اصفهان

2003 - 2005

2015 - 2017

2005 - 2007

2017 - Present

حوزه فعالیت

  • مهندسی کشاورزی

عضویت

افتخارات و جوایز