مهندس پوریا شیرالی

مهندسی
پروژه های نفت و گاز-حفاری 95%
80%

مهندسی

مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان

2000 - 2003

حوزه فعالیت

  • نفت و گاز
  • فولاد