پرونده اتصالات لوله هایی از قیبل لوله های پنج لایهPex Al Pex و لوله های Pert Al Pert و لوله های تک لایه Pe

پرونده گیر باکس متغیر الکترونیکی موتورهای Universal AC/DC

پرونده سیستم کنترل بخارات بنزین در زمان بارگیری تانکرهای سوخت رسان

بازار سرمایه

قانون پتنت

این اتهامات

تعاریف بیشماری تا کنون از اختراع مطرح شده است.

جایزه

دریافت جایزه نقدی از جشنواره شیخ بهایی

خطر اساسی در نقض حق ثبت اختراع طبق قانون فعلی کشور

راه حل هایی که قانون برای شما فراهم می کند

این اتهامات

راه حل هایی که قانون برای جلوگیری از دزدیده شدن ایده شما ارائه می دهد.

جایزه

جایزه جشنواره شیخ بهایی