پرونده اتصالات لوله هایی از قیبل لوله های پنج لایهPex Al Pex  و لوله های Pert Al Pert و لوله های تک لایه Pe

این اتهامات

جایزه