نوع
فروش ثبت اختراع
عنوان طرح/ایده/اختراع
توتون گیاهی ترک سیگار
چکیده طرح/ایده/اختراع

این توتون گیاهی ترک سیگاه به شکل نخ سیگار می باشد. جهت کاهش میل به سیگار است اما از آنجاییکه گیاهی است، تاثیر آن زمان بر است.

این محصول عرضه شده است. قیمت هر پاکت از این سیگار 35000 تومان می باشد. هر پاکت حاوی 50 نخ سیگار است.

گواهی نامه ثبت اختراع ندارد.

 

تاریخ 26 مرداد و قیمت دلار 26900 تومان می باشد./

دسته بندی
پزشکی و پیرا پزشکی
قیمت پیشنهادی
نام فروشنده
علی تیموری
شماره تماس فروشنده
09125992067
تصویر سند طرح/اختراع
ندارد
تصویر یا نقشه ایده/طرح/اختراع
ندارد