نوع
فروش ثبت اختراع
عنوان طرح/ایده/اختراع
دستگاه بسته بندی جامدات، مایعات و پودر در بسته های 2 گرمی الی 1 کیلوگرمی با قابلیت 1200 بسته در دقیقه
چکیده طرح/ایده/اختراع

توان تولید جامدات مایعات و پودر در اوزان 2گرم الی یک کیلوگرم باقابلیت 1200 بسته دردقیقه رادارد. جهت کارهای بزرگ وصادرات مناسب میباشد. نمونه ازمایشگاهی وکارگاهی ساخته شده و ازطریق اداره اختراع ایران بررسی وتایید شده است. در حال حاضر جهت اخذ پتنت امریکایی اقدام شده است. این ایده باعث کاهش 70% درقیمت تمام شده محصول میباشد. درصنایع غذایی دارویی وشیمیایی برای موادجامدات مایعات و پودری قابل استفاده است .درتابلوی فرابورس نیز قراردارد.
قیمت بستگی داردبرای چه محصولی باچه تیراژی وچه اوزانی دارد.
این ایده سال 1384 به عنوان اختراع به ثبت رسیده است.

دسته بندی
سایر
قیمت پیشنهادی
نام فروشنده
رضا دو بختی
شماره تماس فروشنده
09394326577
تصویر سند طرح/اختراع
نمایش تصویر
تصویر یا نقشه ایده/طرح/اختراع
ندارد