نوع
فروش ثبت اختراع
عنوان طرح/ایده/اختراع
پیک گازی خودکار
چکیده طرح/ایده/اختراع

این طرح نوعی پیک شعله افکن است.
قیمت تمام شده محصول 700000تومان است.
این ایده هنوز به ثبت نرسیده است.

تاریخ 26 مرداد 1400 و قیمت دلار 26800 تومان می باشد./

دسته بندی
سایر
قیمت پیشنهادی
نام فروشنده
آقای خدا بنده لو
شماره تماس فروشنده
09131700637
تصویر سند طرح/اختراع
ندارد
تصویر یا نقشه ایده/طرح/اختراع
ندارد