می توان از هر چیزی الهام گرفت. در این سایت در می یابید که چگونه اداره ثبت اختراعات ایران تصمیم می گیرد که آیا یک اختراع ، فرایند یا روش باید حق ثبت اختراع خود را دریافت کند یا خیر؟!

 

شما چیزی را که قبلاً در جهان هرگز دیده نشده ، اختراع کرده اید  و این ایده قرار است در آینده تحولات عظیمی را ایجاد کند. اکنون دوستان شما می گویند ، “شما باید آن را ثبت کنید!” اما واقعاً داشتن ایده ثبت اختراع چیست؟

 

حق ثبت اختراع چیست؟

به طور خلاصه ، حق ثبت اختراع محدودیت انحصاری است که دولت اعطا می کند و دیگران را از “اختراع ، استفاده ، پیشنهاد فروش یا خود فروش” در سراسر کشور ما ایران منع می کند.

 

سه نوع اختراع ثبت شده وجود دارد:

  • ثبت اختراع ابزاری(utility) ممکن است به هر کسی که فرآیند مفید جدید، ماشین ، ماده تولیدی یا ترکیب ماده یا هر نوع پیشرفت جدید و مفید را اختراع یا کشف کند، اعطا شود.
  • ثبت اختراعات طراحی (ثبت طرح صنعتی) ممکن است به هر کسی که یک طرح جدید ، اصیل و تزئینی را برای یک کالای ساخت شده ارائه دهد، اعطا شود.
  • حق ثبت اختراع گیاهی ممکن است به هر کسی که اختراع یا کشفی کرده و به صورت غیر منتظره منجر به تولید گونه ای متفاوت و جدید از گیاه شده ، اعطا شود.

 

برای یک مخترع ، حق ثبت اختراع هم شمشیر است و هم سپر!!! از یک طرف ، ثبت نام برای ثبت اختراع به این معنی است که شما می توانید از میوه های اختراع عالی خود بهره مند شوید. به این دلیل است که اگر حق ثبت اختراع دریافت کنید ، حق مالکیت  انحصاری استفاده ، ساخت و فروش اختراع خود را دریافت می کنید. همچنین تضمین می کند که هیچ کس دیگری نمی تواند برای همان حق ثبت اختراع ثبت نام کند و سعی کند شما را از استفاده از ایده خود منع کند.

 

در گذشته ، کشور ما  ایران حق اختراعات جدید را به “اولین اختراع کننده” اعطا می کرد. این دیگر صحیح نیست؛ اخیراً قانونی را برای اعطای حق ثبت اختراع به “اولین کسی که ثبت نام” می­نماید تصویب شده است. به عبارت دیگر ، اگر نتوانید اختراع خود را ثبت کنید و شخص دیگری برای ثبت اختراع در ابتدا برای همین ایده ثبت کند ، فیلتر اول ممکن است شما را از استفاده قانونی از اختراع منع کند!

 

الزامات اولیه گرفتن حق ثبت اختراع

برای این که اختراع شما از صلاحیت ثبت اختراع برخوردار باشد ، باید موضوعاتی را که کشور ما ایران تعریف کرده، به ثبت برسانید. طبق سازمان مالکیت معنوی این بدان معنی است که موضوع آن  باید فرآیند ، ماشین ، ساخت یا ترکیب ماده “جدید و مفید” باشد. بنابراین قبل از استفاده از ثبت اختراع ، اطمینان حاصل کنید:

 

این اختراع مفید است یا به عبارت دیگر “کاربردی” است.

این اختراع “نو” است.

این اختراع “غیر مشهود” یا غیر بدیهی است.

این اختراع نباید قبل از درخواست ثبت اختراع، در معرض دید عموم قرار گیرد یا افشا شود.

بنابراین چگونه می دانید که آیا ایده شما واجد شرایط ثبت اختراع است؟ به همین ترتیب ، چگونه می دانید که ایده شما ارزش هزینه ثبت نام برای ثبت اختراع را دارد؟ اگر به این 7 سؤال “بله” پاسخ دهید ، ثبت نام برای ثبت اختراع ممکن است قدم درست برای شما باشد.

آیا اختراع خودتان را ثبت می کنید؟

ثبت اختراع فقط می تواند به نام مخترع واقعی یا شرکت مخترع اعمال شود. این که از لحاظ مالی در یک محصول شریک باشیم، برای مخترع شدن کافی نیست. این قضیه حتی برای  مواقعی که مخترع توسط شخص یا شرکت دیگری برای ایجاد اختراع به کار گرفته شده  نیز صدق می کند. اگرچه یک کارفرما اغلب حق ثبت اختراع را در اختیار دارد ، اما حق ثبت اختراع به نام مخترع واقعی صادر می شود.(یعنی حقوق معنوی همیشه به نام مخترع واقعی ثبت می شود). همچنین این که شما اختراعی اساسی را ارائه کرده اید ، لزوماً به معنای حق مالکیت نیست. این مورد خصوصا در بندهای قراردادهای کار با مخترعان از پیش تعیین تکلیف شده یا اختراع به عنوان بخشی از کار مخترع به حساب آید ، صادق است(به بیان دیگر اگر حین انجام شغل خود اختراعی کردید، حق مالکیت آن برای شرکت مذکور نیز می باشد و نمی توانید به تنهایی ادعا کنید. باید در قرار داد کاری از قبل این موضوع شفاف شود). در چنین مواردی ، حتی اگر پتنت به نام مخترع صادر شود ، کارفرما ممکن است از حق مالکیت اختراع برخوردار باشد. در حقیقت ، اگر مخترع بدون رضایت کارفرمای سعی در فروش ، صدور مجوز یا استفاده از این اختراع کند ، کارفرمای احتمالاً برای نقض قرارداد علیه مخترع اقدام می کند.

آیا شما در حال ثبت اختراع ایده ای مفید هستید؟

بر خلاف قانون علامت تجاری یا حق کپی رایت ، یک اختراع باید “مفید” باشد تا واجد شرایط برای ثبت باشد. اگر مزیت داشته باشد و کاربردی باشد ، یک اختراع طبق قانون کشور ما ایران قابل ثبت است. اگرچه بیشتر اختراعات قادر به برآورده کردن این شرط هستند ، اما دستگاه هایی مانند دستگاه حرکت دائمی غیر مفید بوده و واجد شرایط برای حق از ثبت اختراع نیستند. در اینجا فقط چند مورد است که می تواند برای ثبت اختراع در نظر گرفته شود.

تفاوت بین حق ثبت اختراع و کپی رایت چیست؟

حق ثبت اختراعات از اختراعات واقعی محافظت می کنند ، در حالی که کپی رایت  از بیان یک ایده محافظت می کند. کپی رایت به طور کلی برای کارهای هنری از قبیل کتاب ، برنامه های رایانه ای ، فیلم و هنر استفاده می شود.

آیا می توانید یک فرآیند را ثبت اختراع کنید؟

هر ایده ای مجاز به ثبت اختراع نیست. در واقع ، برخی موارد به طور خاص از قانون ثبت اختراع مستثنی هستند. به عنوان مثال ، قانون کشور ما ایران برای قوانین طبیعت ، پدیده های فیزیک ، ایده های انتزاعی و اشیاء غیر مفید حق ثبت اختراعات را فراهم نمی کند. با این حال ، حق ثبت اختراع برای موارد زیر قابل کسب است:

 

یک فرآیند یا روش (فرایند تجاری ، نرم افزار رایانه ای یا روش های مهندسی)

دستگاه (هر چیزی که بتواند یک عملیات را انجام دهد)

ترکیب جدید (آرایشی ، داروها یا خلاقیت های مصنوعی)

موضوع ساخت و  تولید (ابزاری یا شیئی که می تواند در چند مرحله کار را انجام دهد)

چگونه متوجه شوید که ایده شما قبلاً ثبت شده است یا خیر؟

یک ایده باید “جدید” باشد تا واجد شرایط حمایت باشد. به طور خلاصه ، این بدان معناست که موضوع ثبت اختراع قبل از تاریخ تشکیل پرونده نباید به صورت علنی افشا شود. این نیاز ضروری است. داوران برخی اختراع ثبت شده را رد کردند زیرا این اختراع قبلاً برای عموم افشا شده بود ، چراکه این اختراع برای استفاده در دسترس عموم قرار گرفت ، یا این اختراع در یک اظهارنامه قبلی فاش شده است. برای اطمینان از اینکه ایده شما جدید است ، همیشه می توانید تحقیق و جستجو در زمینه کاری خود انجام دهید. می توانید در مقاله ها ، ژورنال ها ، کتابخانه ها جستجو کنید تا مطمئن شوید ایده شما اصیل است.

آیا ایده شما غیر مشهود است؟

یک اختراع باید غیر بدیهی باشد که واجد شرایط ثبت اختراع باشد. روش تشخیص آن، این است که آیا به نظر می رسد اختراع شما برای “شخصی که دارای مهارت معمول در حرفه شما است” ، به راحتی قابل درک است یا خیر. به عبارت دیگر ، نمی تواند چیزی باشد که مردم از قبل در مورد آن آگاهی داشته باشند. داوری هایی که برای بدیهی بودن اختراع است ، به دامنه و محتوای دانش و فناوری موجود در آن صنعت ، سطح آنچه مهارت عادی برای آن صنعت است ، تفاوت بین اختراع ادعا شده با آنچه که قبلاً در صنعت معمول است ، می پردازند. هرگونه شواهد عینی نشان می دهد که ایده جدید شما آشکار است یا خیر.

هزینه ثبت اختراع چقدر است؟

خوشبختانه در کشور ما با توجه به سطح درآمد مردم و با توجه به سیاست های موجود در زمینه ثبت اختراع، ثبت نام برای ثبت اختراع کامل یک پروسه کم هزینه  اما وقت گیر باشد که شامل پرداخت هزینه های تشکیل پرونده و اغلب خدمات وکیل ثبت اختراع می باشد. به همین دلایل ، ارزش این را دارد که بتوانید اختراع جدید خود را در وهله اول به بازار عرضه کنید.

 

بسیاری از مخترعین در ابتدا یک پرونده ثبت اختراع موقت را ثبت می کنند(ابتدا اظهارنامه پر می کنند تا تاریخ حق تقدم را از دست ندهند) ، که یک برنامه ساده شده است و تاریخ تشکیل پرونده را حفظ می کند. سپس ، مخترع یک ​​سال فرصت دارد تا به طور کامل امور ثبت نام را انجام دهد. از آنجایی که  فرآیند ثبت اختراع پیچیده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد ، بیشتر افراد برای این امور به یک نماینده متخصص در زمینه دارایی معنوی نیاز دارند. حتی اگر شما می توانید مستقیم به فرآیند ثبت اختراع را انجام دهید ، پر کردن ابتدایی اظهارنامه  در ابتدا این مزیت را دارد که به مخترع وقت بیشتری می دهد تا برنامه کامل ثبت اختراع را اجرا کند و یا تلاش های بعدی در بازار و سایر موارد انجام دهد. تحقیق کنید تا مطمئن شوید که برای دریافت حق ثبت اختراع ، وقت و سرمایه گذاری ارزش دارد. یکی دیگر از مزایای ثبت نام برای ثبت اختراع این است که می توانید برای انتقال حقوق مالکیت خود از واگذاری حق ثبت اختراع استفاده کنید ، حتی اگر ثبت اختراع هنوز به شما اختصاص نیافته باشد.

برداشتن اولین قدمها به سمت گرفتن حق ثبت اختراع

اگر ایده جدید شما هرکدام از این الزامات را برآورده می کند ، ممکن است وقت آن رسیده که با یک نماینده ثبت اختراع در مورد ثبت اختراع برای محافظت از اختراع خود صحبت کنید! برای شروع ، به مرکز مالکیت معنوی ما  یعنی ” خانه ی پتنت ” مراجعه کنید یا از طریق سایت یا تلفن تماس بگیرید.

دسترسی نامحدود به مدارک قانونی و پیشنهادات قانونی در این زمینه %%% لینک اختراع ساز خودکار

 

درحال حاضر در کشور ما حق ثبت اختراع ارزش بسیار بالایی دارد ، حتی اگر هزینه بالایی برای آنبدهید. این همان  چیزی است که یک تاجر باید بدست آورد. این فرآیند در جلوگیری از ایجاد اختلاف و مشکلات مالی در آینده بسیار کمک خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.